Kurs Anglishte Komunikimi

Anglishte Komunikimi për Profesionistët e Biznesit Kohëzgjatja 23 Shtator – 14 Nentor 2019 Vendi: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë OBJEKTIVI I KURSIT Ky është një kurs trajnimi i fokusuar në Anglishte Komunikimi për profesionistët e rinj, dhe ata me eksperiencë. Kursi përfshin 48 tematika të ndryshme që përballen profesionistët e biznesit. Metoda e testuar nga ne…