Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë

Lektore: Mirjeta Emini Data: 21-22 Maj Ora : 9:30 – 13:30 OBJEKTIVI Objektivi i këtij trajnimi është prezantimi i pjesëmarrësve me pjesë kyçe të legjislacionit mbi Procedurat Tatimore në Shqipëri, zbatimi në praktikë i lidhur edhe problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre. PERSHKRIMI I PROGRAMIT Programi do të mbështetet në ligjin…