Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme “Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare” pjesë e projektit FUTURE 4.0 Code 294, financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme “Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare” pjesë e projektit FUTURE 4.0 Code 294,  financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”   Referenca e Projektit:  ADRION, “ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020″ – “FUTURE 4.0” /code. 294/ Order Prot.…