Gjuha Angleze për Burimet Njerëzore

Duke konsideruar interesin e lartë që punonjësit të cilët punojnë në sektorin e Burimeve Njerëzore kanë për gjuhën angleze profesionale, për këtë qëllim ne sjellim pranë Dhomës së Tregtisë një program të ri trajnimi me tematikën ‘Gjuha Angleze për Burimet Njerëzore’ në datat 13 & 14 Dhjetor, 2018, orari 16:30-20:30. Ky kurs trajnimi i targetohet Profesionistëve…