Trajnim: Proçedurat E Thjeshtuara Doganore sipas MTL-ve

Lektore: Znj. Flutura Shehi Data: 7-8 Qershor 2018 Orari: 16:00-19:00 Vendi: DHTIT   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT  Njohja me ndryshimet e koditit te ri doganor ne lidhje me deklarimin e mallrave ne dogane dhe format e deklarimit, procedurat e thjeshtuara doganore dhe ndryshimet ne regjimet doganore. Informimi i operatorëve ekonomik mbi rregullat e origjinës…