17 prill 2019, zgjedhjet për asamblenë e re të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

THIRRJE PUBLIKE PER FACILITATORE DHE TUTOR

17 prill 2019, zgjedhjet për asamblenë e re të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

Komisioni i zgjedhjeve i miratuar me vendimin e asamblesë së Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të datës 28 mars 2018, ka shpallur datën e zgjedhjeve, për asamblenë e re dhe organet drejtuese të DHTIT me datë 17 prill 2019 ora 09:00 – 17:00.

Ftohen të gjithë anëtarët e dhomës që të marrin pjesë në votim për të zgjedhur ata që do t’i përfaqësojnë në katër vitet e ardhshme.

Anëtarët e DHTIT do të njoftohen nëpërmjet email-it një javë para zgjedhjeve dhe sms-ve ditën e zgjedhjeve.

Ju ftojme të merrni pjesë në zgjedhje!

Komisioni i Zgjedhjeve të DHTIT

Share this post