Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date…

BRE, projekti që lidh bizneset në një platformë të vetme, që do të jetë i hapur për biznesin

Në kohën e COVID-19, një ndër projektet më të suksesshme u cilësua  BRE, një akronim për “Fuqizimin e Regjistrit të Biznesit”, një partneritet midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Dhomës së Tregtisë së Barit, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi dhe Qendrës së Inovacionit Tehnopolis. Me anë të këtij…

National Communication Event, SCOPE Project

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, partnerë të projektit SCOPE, financuar nga programi INTERREG Balkan-Med, organizuan më 27 shtator 2021 Eventin Kombetar te Komunikimit te projektit. Fokusi i këtij projekti është të krijojë lehtësira për të gjitha bizneset që operojnë në fushën e transportit tokësor, të lehtësojë shkëmbimin e…

Dhoma e Tregtisë dhe Indusrisë së bashku me bizneset pjesë e platformës EEN, pjesëmarrës në panairin Levante PROF në kuadër të projektit

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë u bë pjesë së bashku me një delegacion biznesi me rreth 20 sipërmarrës, anëtarë të platformës EEN, që i përkasin sektorit Ho.RE.CA ne ditën e 3-të dhe të parafundit të Levante PROF, panairi më i rëndësishëm në Jug që përmirëson agro-ushqimin e vërtetë “made in Italy”, Në datën 28…

Konsorciumi shqiptar i Rrjetit Europian të Ndërmarrjeve lancon pyetësorin “SME feedback”

  Ky pyetësor u drejtohet NVM-ve shqiptare të cilat janë të përfshira ose synojnë të përfshihen në biznesin ndërkombëtar, eksportet, investimet ose bashkëpunime përtej Shqipërisë, në Europe e më gjerë. Pyetësori do të shërbejë si një matës i njohurive dhe shërbimeve që kane apo synojnë të kenë NVM-të shqiptare mbi bërjen e biznesit në Europë,…

𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Fenix I.C shpk

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Fenix I.C shpk. Kompania Fenix.i.c Shpk operon ne fushen e perpunimit te Peshkut dhe te Ullirit. Kompania kishte mbi 400 persona te punesuar dhe gjithashtu donte te shtonte stafin. Duke qene se kane kapacitete te larta…

Kompania Kosta Fruit

Treg Tur Korca Sh.a eshte nje kompani qe operon ne tregun shqiptar dhe te huaj qe prej vitit 1996. Aktiviteti i saj shtrihet ne shume fusha por ato me te rendesishmet jane tregtim-import – eksport i fruta perimeve, hoteleri – turizem dhe telefoni. Kompania zoteron frigorifere me kapacitete te konsiderueshme dhe me teknologji te avancuar…

Eventi final projekti Dynamob 2.0

Më 18 qershor 2021, u realizua eventi përmbyllës i Projektit #DynaMob 2.0, financuar nga Programi Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, I cili u zhvillua në Copertino. Komuna e Copertino po përqendron përpjekjet e saj në aktivizimin e një shërbimi elektrik për ndarjen e biçikletave, i cili do të lejojë komunitetin lokal të lëvizë dhe…